Cách tính công thức phân pha trộn

Đăng bởi: thunaco@gmail.com Đăng trong mục: Tin phân bón

 Hiện nay, nhiều nơi sản xuất rất nhiều loại phân hổn hợp với nhiều tỷ lệ NPK khác nhau nên bà con nông dân tùy giá cả từng lúc và khả năng thanh toán có thể tự chọn lựa để mua, tuy nhiên nếu muốn pha trộn để sử dụng hợp lý thì ta có thể thực hiện được,

* Cách tính từ phân đơn ra phân hổn hợp

Ví dụ: Muốn pha trộn một loại phân có công thức là 5-10-10 từ phân SA, Super Lân và KCl thì ta pha như sau:

-SA có 21%N, cần cung cấp 5kg thì ta phải có lượng SA là:

                        5X100 = 23. 8kg

                            2

- Super Lân có 20% P2O5, muốn có 10kg P2O5 thì lượng Super Lân sẽ là:

                        10X100 =50 kg

                             20

- KCl có 60% K2O, muốn có 10 kg K2O thì lượng KCl sẽ là:

                        10X100  = 16, 6 kg

                             60

* Tổng số phân các loại là 23,8 + 50 + 16,6 = 90,4kg  còn lại 9,6 kg phải dùng chất độn(đất, cát hoặc thạch cao), trộn vô cho đủ 100kg.

* Cách tính từ phân hỗn hợp ra phân đơn

Ví dụ: Theo khuyến cáo cần dùng 100kg Urê, 200kg Super Lân, 50kg Clorua Kali để bón cho cây, nhưng nhà vườn đã bón 100kg NPK (20-20-15), như vậy lượng NPK thừa hay thiếu, cách tính như sau:

-Lượng Urê có trong 100kg NPK 20-20-15

                        100X20   = 43kg

                             46

- Lượng  Super Lân có trong 100kg NPK 20-20-15

                        100X20     = 100kg

                             20

- Lượng Clorua Kali có trong 100kg NPK 20-20-15

                        100X15      = 25Kg

                              60

* Vậy phải thêm 57kg Urê + 100kg Super Lân + 25kg Clorua Kali thì mới đủ lượng phân như đã khuyến cáo.

Từ khóa:

Để lại Bình luận

Mã Captcha